> > Wrobel

ZESPÓŁ

Jacek Wróbel

Dr n. med. specjalista II stopnia chirurgii stom. Jacek Wróbel

Absolwent Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Uzyskał tytuł doktora nauk medycznych oraz I i II stopień specjalizacji z chirurgii stomatologicznej.

Wykształcenie

 • 1999 II stopień specjalizacji z chirurgii stomatologicznej
 • 1998 tytuł doktora nauk medycznych
 • 1995 I stopień specjalizacji z chirurgii stomatologicznej
 • 1985-1990 Oddział Stomatologii Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
 • 1979-1983 IV Liceum Ogólnokształcące w Bytomiu

Przebieg pracy zawodowej

 • Konsultant Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich
 • Od 2007 wykładowca w Zakładzie i Katedrze Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii w Bytomiu
 • 1990-2005 asystent w I Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo- Twarzowej w Zabrzu

Towarzystwa naukowe

 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne
 • Polskie Stowarzyszenie Implantologii
 • Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie
 • International Congress of Oral Implantologists