> > > 11

ZAKRES USŁUG

Protetyka

ilustracja W zakres protetyki wchodzi uzupełnianie zarówno utraconych tkanek zęba, jak i pojedynczych oraz mnogich braków zębowych. Utrata nawet jednego zęba, pomijając względy estetyczne, nie jest obojętna dla całego układu żucia. Ubytek taki należy jak najszybciej uzupełnić, ponieważ zęby stanowią tak spójny zespół, że zaniechanie tego może prowadzić do przesuwania się i obracania się zębów sąsiadujących z luką, "wydłużania się" zębów przeciwstawnych i zaniku kości. Wszystko to może doprowadzić do utraty kolejnych zębów oraz nieprawidłowości w stawach skroniowo-żuchwowych.

Przebieg leczenia

Podczas pierwszej wizyty lekarz przeprowadza z pacjentem wywiad ogólny i specjalistyczny, których celem jest uzyskanie informacji na temat schorzeń ogólnych mogących mieć wpływ na planowanie leczenia protetycznego, poznanie przyczyny utraty zębów, nawyków higienicznych oraz potrzeb i oczekiwań pacjenta. Następnym etapem procesu diagnostycznego jest badanie kliniczne pozwalające ocenić lekarzowi stan uzębienia, dziąseł i błony śluzowej, warunki zgryzowe i rozmieszczenie braków zębowych. Niezbędnym badaniem dodatkowym jest zdjęcie rentgenowskie, zwykle pantomograficzne. W trakcie pierwszej wizyty często pobierane są też wyciski potrzebne do sporządzenia modeli diagnostycznych. Dopiero te powyższe elementy łącznie pozwalają na opracowanie planu leczenia.

W trakcie drugiej wizyty lekarz zapoznaje pacjenta z planem leczenia, przedstawia mu możliwe rozwiązania terapeutyczne, podając ich zalety i niedoskonałości. Następnie pacjent podejmuje decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu przedstawionej propozycji.

Leczenie przedprotetyczne. Przed rozpoczęciem właściwego leczenia konieczne jest przygotowanie jamy ustnej, na które mogą się złożyć:

  • leczenie chirurgiczne - usunięcie zębów nienadających się do odbudowy, utrudniających lub wręcz uniemożliwiających prawidłowe leczenie protetyczne, przygotowanie podłoża kostnego i błony śluzowej do leczenia protetycznego
  • leczenie zachowawcze - wyleczenie ognisk próchnicowych, profesjonalne oczyszczenie zębów, leczenie kanałowe
  • leczenie ortodontyczne - zamknięcie przestrzeni między zębami lub zmiana położenia zębów

Leczenie właściwe: ten etap terapii przebiega różnorodnie w zależności od opracowanego planu leczenia

Wizyty kontrolne: moment oddania uzupełnienia protetycznego nie jest końcem leczenia stomatologicznego. Dla pełnego wykorzystania potencjału dobrego uzupełnienia protetycznego konieczne jest stosowanie się pacjenta do zaleceń lekarza protetyka i zgłaszanie się na wizyty kontrolne, podczas których lekarz ocenia zmieniające się warunki w jamie ustnej i funkcje protezy. W razie potrzeby dokonuje niezbędnych korekt i napraw.